Välkommen

Gustaf Alfred Hastigs stiftelse sr grundades den 22 oktober 1958. Då var stiftelsens grundkapital 200 000 mark, bestående av bostadsaktier för 190 000 mark och 10 000 mark i kontanter. Gustaf Alfred hann själv se sin idé förverkligad och fick utdela stiftelsens första stipendier innan han avled den 2 juli 1959.

Stiftelsens stadgar blev stadfästa av justitieministeriet den 4 december 1958. Enligt stadgarna skall understöd utdelas till personer eller sammanslutningar enligt följande:

  • svensktalande medellösa skolelever eller studeranden. 
  • svenskspråkiga läroinrättningar, ungdomsföreningar eller andra sammanslutningar som är i behov av ekonomisk hjälp.

Stiftelsens kapital har placerats i bostäder som hyrs ut. Genom uthyrning av bostäder försöker stiftelsen utsträcka sin stipendieverksamhet så långt som möjligt och lindra den ansträngda bostadssituationen bl.a. för studeranden i Helsingfors.

Styrelsemedlemmar

Peter Estlander, ordförande
Ralf Andström, medlem
Nina Levlin, medlem

Suppleanter

Camilla Estlander
Robert Andström

Revisorer

Bengt Nyholm
Marina Rindell