Historia

Gustaf Alfred Hastig (19.5. 1882–2.7.1959) föddes i Lindkoski by i Lappträsk. Hans föräldrar (Carl Magnus och Henrika Hastig) ägde ett litet jordbruk där de också hade en lanthandel. Gustaf Alfred miste sin far vid sju års ålder och hans mor blev ensamförsörjare för sina fem barn. Modern slutade med jordbruket men fortsatte att bedriva lanthandeln. Eftersom Gustaf Alfred inte fick någon ekonomisk hjälp hemifrån bekostade han sina studier genom lån och eget arbete.

Gustaf Alfred – lärare

Gustaf Alfred studerade till lärare vid Nykarleby seminarium och dimitterades år 1904, varefter han jobbade i Illby skola. År 1910 öppnades en egen folkskola i hans hemby Lindkoski och Gustaf Alfred blev dess första lärare. 1915-1917 var han tjänstledig från skolan och verkade som lärare i sång och gymnastik i St. Petersburg och som föreståndare för en pojkinternatskola i Novotjerkassk i Södra Ryssland. När den ryska revolutionen bröt ut återvände han till Lappträsk där han jobbade ända tills han gick i pension 1947.

Lindkoski skola, ett trähus i en våning, med några träd framför.
Lindkoski högre folkhögskola. Här undervisade Gustaf Alfred Hastig i 40 år.

Gustaf Alfred – intressen

Gustaf Alfred var mycket musikalisk och sångintresserad. Han hade en vacker tenor och sjöng bl.a. under studietiden i Akademiska Sångföreningen och Bryssel- kvartetten. Han dirigerade också ett hornkapell i Lappträsk. Gustaf Alfred var också intresserad av ungdomsföreningsverksamhet, där ledde han en blandad kör och en gymnastikklubb för män. Även jakt och friluftslivet låg honom varmt om hjärtat. Han lär ha fällt den första älgen i Lindkoski under en organiserad jakt.

Gustaf Alfred – privatliv

År 1938 gifte sig Gustaf Alfred med Sara Karlsson (7.2.1898- 15.12. 1977). Deras äktenskap blev dock barnlöst.

Sara Hastig har håret knutet i nacken och bär glasögon.
Sara Hastig

Vid Sara Hastigs död 1977 övergick äganderätten av hennes hemgård Kycklings till Gustaf Alfred Hastigs stiftelse, som grundades 1958. Gården ägs idag av Lappträsk hembygdsförening r f. Stiftelsen understöder underhållet av Kycklings med ett årligt bidrag.

Hemmanet Kycklings är en rödmyllebyggnad i två våningar, längre bak står några små tilläggsbyggnader

Gustaf Alfred- företagare

Gustaf Alfreds lärarinkomster räckte inte till för att grunda en stiftelse, men han var företagsam, med blick för nya idéer som han förverkligade. Bl.a. startade han en silverrävsfarm, som gav ett grundkapital och som växte tack vare olika fördelaktiga investeringar. Det var viktigt för Gustaf Alfred att det kapital han sparade ihop skulle användas bl.a. för att hjälpa mindre bemedlade ungdomar till fortsatt yrkesutbildning. Han hade förutsättningar att förstå deras problem och hade en djup medkänsla för deras svårigheter.