Stipendier

Gustaf Alfred Hastigs stiftelse sr utdelar hösten 2022 ett begränsat antal stipendier om
980 euro till framåtsträvande studeranden som är i behov av studiebidrag samt tillhör den svenska
språkgruppen. Den sökande studerar vid något handels- eller tekniskt institut, fack-eller yrkesskola eller
någon annan jämförbar läroinrättning.

Man ansöker om stipendiet genom att fylla iansökningsblanketten Ansökningstiden börjar
18.09.2022 och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda 9.10.2022.

Till ansökningsblanketten.