Stipendier

Svenskspråkiga studeranden kan ansöka om ett stipendium om 980 euro. Ansökningstiden för stipendier är 27.9.2020 – 15.10.2020. Stiftelsen annonserar i Hufvudstadsbladet då ansökningstiden börjar.

Stipendierna utbetalas under höstterminen. Årets (2020) stipendier är nu utbetalda.

Enbart de ansökanden som beviljas stipendium meddelas under november månad.

Tyvärr har endast ett begränsat antal stipendier kunnat beviljats.