Stipendier

Gustaf Alfred Hastigs stiftelse sr utdelar årligen ett begränsat antal stipendier om
980 euro till framåtsträvande studeranden som är i behov av studiebidrag samt tillhör den svenska
språkgruppen. Den sökande studerar vid något handels- eller tekniskt institut, fack-eller yrkesskola eller
någon annan jämförbar läroinrättning. Följ med denna sida för mer information.