Stipendier

Svenskspråkiga studeranden kan ansöka om ett stipendium om 980 euro. Ansökningstiden för stipendier är 27.9.2020 – 15.10.2020. Stiftelsen annonserar i Hufvudstadsbladet då ansökningstiden börjar.

Stipendierna utbetalas under höstterminen.

Enbart de ansökanden som beviljas stipendium meddelas under november månad.