Stipendieansökan 2022

Studiestipendium

Observera att du inte kan spara formuläret och återkomma till det senare. Förbered alltså alla nödvändiga dokument innan du börjar.

I enlighet med den nya stiftelselagen bör stiftelsen vid utdelandet av understöd ha vetskap om mottagarens relation till stiftelsens styrande organ som: styrelsemedlemmar samt deras suppleanter och revisorer.Närmare information i stiftelsens stadgar.
Upload
Upload