Stiftelsen och dess stadgar

Gustaf Alfred Hastigs stiftelse grundades den 22 oktober 1958. Då var stiftelsens grundkapital 200 000 mark, bestående av bostadsaktier för 190 000 mark och 10 000 mark i kontanter. Gustaf Alfred hann själv se sin idé förverkligad och fick utdela stiftelsens första understöd innan han avled den 2:dra juli 1959.

Stiftelsens stadgar blev stadfästa av justitieministeriet den 4 december 1958. Enligt stadgarna skall understöd utdelas till personer eller sammanslutningar enligt följande:

  • svensktalande medellösa skolelever eller studeranden.
  • svenskspråkiga läroinrättningar, ungdomsföreningar eller andra sammanslutningar som är i behov av ekonomisk hjälp.

Stiftelsens kapital har placerats i bostäder som hyrs ut. Genom uthyrning av bostäder försöker stiftelsen utsträcka sin understödsverksamhet så långt som möjligt och lindra den ansträngda bostadssituationen bl.a. för studeranden i Helsingfors.

Styrelsemedlemmar

Ralf Andström
Peter Estlander
Nina Levlin

Suppleanter

Camilla Estlander
Nina v.Buxhoeveden

Revisorer

Bengt Nyholm
Marina Rindell